Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is een vrij nieuwe methode die ingezet kan worden bij het coachen van mensen.
Paarden maken geen onderscheid tussen mens en dier. Zodra ze in contact worden gebracht met de coachee, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die het ‘nieuwe kudde lid’ bij zich draagt. Een paard is een vluchtdier en kijkt wat hij aan de coachee heeft wanneer zij samen zouden moeten vluchten. De coachee wordt gevraagd bij het paard in de bak te gaan en contact met het dier te maken. Het paard communiceert non-verbaal, namelijk met zijn houding, gedrag en uitstraling. De paardencoach kent de paardentaal en heeft geleerd deze naar de coachee te vertalen.

Paardencoaching vindt plaats vanaf de grond, er wordt niet op het paard gereden. Het paard zal reageren op spanningen en emoties die de coachee bij zich draagt, en neemt waarnodig deze spanning over.
Paardencoaching kan bijdragen aan:

  • Ontspanning (het werkt stress reducerend)
  • Bewustwording (soms onbewuste patronen of emoties worden door het paard naar boven gehaald)
  • Het inzichtelijk maken en bevestigen van lichamelijke beperkingen (pijn/blessures e.d)
  • Keuze dilemma’s inzichtelijk maken (het paard kan helpen bij het maken van een keuze, omdat het reageert op de energie die u heeft bij een bepaalde keuze)
  • Het stellen van grenzen
  • Het geven van richting aan uw leven (doelen stellen)
  • Het verwerken van gebeurtenissen die een impact hebben gehad op uw leven.

Deze vorm van paardencoaching zoals hiervoor genoemd, is gericht op volwassenen. Kinderpaardencoaching is ook mogelijk.