Wat is kinderpaardencoaching?

Wanneer kinderen een hulpvraag hebben kunnen zij op verschillende manieren gecoacht worden. In de coachpraktijk maar ook kan het paard ingezet worden. Bij kinderpaardencoaching wordt niet op het paard gereden maar zal het kind spelenderwijs opdrachten uitvoeren met het paard. Met diverse kleurrijke materialen en spellen wordt de fantasie van het kind geprikkeld. Er wordt op een speelse manier gewerkt om bepaalde doelen te bereiken.

Waarom kinderen coachen met behulp van paarden?

 • Het is laagdrempelig: Kinderen leren het snelst in een omgeving waar ze zich veilig voelen. De omgang met dieren maakt het voor kinderen makkelijker om zichzelf te zijn en om zich te uiten. In de praktijk blijkt dat kinderen bij het paard sneller emoties uiten.
 • Het geeft vertrouwen: paarden zijn eerlijk en betrouwbaar, je kunt ze alles vertellen zonder dat ze over je oordelen of je uitlachen. Ze nemen je zoals je bent!
 • Het is spelenderwijs toepasbaar: door opdrachten met het paard uit te voeren kunnen kinderen nieuw gedrag oefenen. Deze nieuwe gedragsveranderingen kan het kind weer inzetten op school, thuis of op de (sport)vereniging.
 • Het bevordert de aanmaak van oxytocine, ook wel een knuffelhormoon genoemd. Door het paard aan te raken, te knuffelen en te borstelen, stijgen de oxytocinewaarden van het kind en dalen zowel de hartslag als de waarden van stresshormonen. Een verhoging van het oxytocinegehalte lijkt ervoor te zorgen dat er toename is in het gevoel van vertrouwen en verbondenheid.
 • Het paard kan staan als metafoor. Het paard leeft van nature in groepsverband en daarbinnen gelden regels. Van de onderlinge communicatie tussen paarden kunnen wij veel leren. Hoe lossen paarden hun problemen op? Hoe gaan ze om met anderen? Maar ook hoe benadert het kind het paard? Benadert het ook op deze manier leeftijdsgenootjes? En hoe zou dat anders kunnen?
 • Het paard kan staan als spiegel, wat wil het paard aan het kind duidelijk maken? Hierbij wordt gebruik gemaakt van non-verbale communicatie door het paard. Lees hier meer over in “wat is paardencoaching”.

Kinderpaardencoaching kan bijdragen aan:

 • Vergroten van de weerbaarheid en leren voor jezelf op te komen
 • Leren om grenzen aan te geven
 • Omgaan met faalangst
 • Communicatie verbeteren (goed in te zetten voor bijvoorbeeld kinderen met autisme)
 • Hechtingsproblematiek
 • Leren omgaan met de scheiding van ouders
 • Inzicht krijgen in vriendschappen en wat vriendschap voor het kind betekent
 • Omgaan met emoties
 • Pesten en gepest worden
 • Overprikkeling en concentratieproblemen
 • Het leren verbeteren van sociale omgangsvormen: zoals leren samenwerken.

Zie hieronder wat voorbeelden van oefeningen: