Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een professionele samenwerking tussen kindercoach – kind en ouders. Soms komt het voor dat de kindercoach alleen met de ouders werkt, omdat het kind nog te jong is of het kind niet aan coaching toe is en coaching van de ouders dan effectiever is. Het kindercoachaanbod richt zich op kinderen/jongeren tussen de 8 á 9 tot 16 jaar. Zowel kinderen uit het regulier onderwijs als kinderen uit het speciaal onderwijs kunnen in de praktijk terecht.

De gesprekken met het kind worden op een creatieve en speelse wijze vorm gegeven. Uitgegaan wordt van de kwaliteiten van het kind en hoe deze kunnen bijdragen aan het behalen van het gestelde doel. Middels gesprekken maar ook met creatieve werkvormen wordt aan de doelen gewerkt. Bij coaching wordt het kind gevraagd om zelf oplossingen te bedenken. De coach begeleidt dit denkproces door bepaalde vragen te stellen of door spel in te zetten. Uit de praktijk blijkt dat een kind vaak al een schatkist vol heeft met schatten die het bezit, alleen zijn deze door een zandstorm niet altijd zichtbaar meer.

De kindercoach helpt het kind zijn schatten weer op te graven en daarmee sterker in het leven te staan!

De coaching kan zich ook richten op bepaalde thema’s die bij uw kind spelen, bijvoorbeeld;

 • slaapproblematiek
 • omgaan met rouw en verlies
 • angst voor ziekenhuizen en voorbereiding op operaties
 • scheiding van ouders
 • pesten en gepest worden
 • weerbaarheid vergroten (coole kikker training) - zie agenda
 • faalangst / negatief zelfbeeld
 • omgaan met autisme (geef me de vijf methodiek)
 • omgaan met adhd/add
 • seksuele voorlichting (met name voor kinderen met een licht verstandelijke beperking).
  Naast kindercoaching in de praktijk is ook kinderpaardencoaching mogelijk.